نمونه کارها

طراحی و تولید انواع پارچ ، آبخوری  و قمقمه
بانکه آناناسی
ظروف گلدار آتریسا
انواع آبخوری
کلمن ، آبخوری و پارچ
قلک شروینو